Bộ giáo dục Nhật Bản đang bàn thảo đến việc hạ độ tuổi giáo dục bắt buộc từ 6 tuổi xuống 5 và gộp trường cấp I và cấp II lại làm một.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc giáo dục năm cuối của mẫu giáo sẽ được miễn phí.http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140604-00000087-san-pol