Số trẻ em được sinh ra trong năm 2013 đạt kỷ lục thấp nhất từ trước đến nay.
Dân số Nhật vẫn giảm tự nhiên và xu hướng sinh con muộn ngày càng rõ nét.