Số trẻ em sinh ra tại Nhật trong năm 2014 là 1003532 em. Giảm 26284 so với năm trước.
Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1899 đến nay. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhưng tóm lại có thể có mấy nguyên nhân chính như sau:

1/ Độ tuổi kết hôn ngày càng cao.
2/Do chính sách nam nữ bình đẳng (Số phụ nữ đi làm ngày càng cao).
3/Quan niệm về con cái gia đình đã thay đổi.
4/Chính sách phúc lợi của xã hội chưa đủ.

Con số lấy ở đây còn nội dung là do ý kiến cá nhân của người viết.