Trong môi trường internet luôn có nhiều rủi ro về bảo mật, nếu bạn muốn bảo vệ hệ thống điện thoại VOIP của mình hoặc là doanh nghiệp mình thì sau đây là các cách để tăng cường mức độ an toàn bạn có thể tham khảo để áp dụng.

1. Mật khẩu cần có những ký tự đặc biệt

Hãy chọn một vài mật khẩu phức tạp một chút để khó có thể đoạn hay dùng các thủ thuật đơn giản là lấy được.một vài mật khẩu an toàn thường ngoài những chữ cái sẽ có thêm một vài con số và ký tự đặc biệt.

dien thoai ip grandstream

2. sử dụng tên miền để xác thực

Bạn có thể sử dụng tên miền của nhà cung cấp thêm VoIP để xác thực một vài cuộc gọi tới, nếu như phát hiện cuộc gọi từ một địa chỉ IP khác thì có thể cuộc gọi bị từ chối.

3. Luôn là một phản hồi cho nhiều yêu cầu xác thực.

Điều này sẽ không cho những kẻ xấu có cơ hội bằng nhiều phép thử đúng sai, dù tên người dùng đúng hoặc sai. Với phương pháp làm này, đa số kẻ tấn công sẽ chẳng thể tìm ra tên của những người dùng tiềm năng mà tấn công.

4. Đổi SIP cùng với một vài cổng IAX

Bạn hãy lưu ý rằng, thứ này chỉ giúp đỡ bạn mức an ninh tối thiểu. nếu như hệ thống điện thoại của bạn chỉ có mội địa chỉ IP công khai mà thôi thì nhiều cổng này trước sau gì cũng sẽ được khám phá thấy, vấn đề chỉ là thời gian.

5. Cản trở tình trạng dò mật khẩu brute force

Trong trường hợp này, việc dò mật khẩu brute force chỉ có thể thực hiện được khi hệ thống điện thoại của bạn được kết nối không qua trung gian. Việc dùng một bức tường lửa NAT sẽ rất hữu ích ở tình huống này đấy. Như vậy hệ thống điện thoại của bạn sẽ không bị đa số hacker dòm ngó.

6. nhiều cuộc gọi đi cần có mức giới hạn nhất định về số lương

thứ này có thể được thực hiện thông qua cấu hình bằng tay trong đa số cài đặt phát triển. Có một giải pháp tốt nhất hơn đó là Hmbug Fraud Detection như đã được mô tả trong mục

7. Whitelist sửa đổi đa số địa chỉ IP

Tạo ra các whitelist trong những cài đặt nâng cao và bạn có thể khám phá cách thức sử dụng chúng cho việc xác thực


tong dai dien thoai noi bo

8. Ưu tiên một số phương án trả trước.

các nhà cung cấp thêm sẽ đưa ra một số đề nghị bạn kế hoạch trả trước. thứ này giúp đỡ chúng ta có thể giới hạn chi phí tại một hạn mức nhất định để phòng trừ trường hợp hệ thống điện thoại của bạn bị tấn công.

9. Kiểm tra thường xuyên

Hãy thường xuyên có các cuộc Kiểm tra để nắm tình hình hoạt động của hệ thống. Bạn có thể hủy kích hoạt những tài khoản không còn được sử dụng nữa.

10. Bạn hãy cập nhật nhiều phiên bản phần mềm

Việc cập nhật này sẽ giúp bạn luôn được dùng đa số phiên bản mới nhất, có đa số tính năng hoàn chỉnh và tối ưu trong khoảng thời gian nhất định.