Em cảm ơn anh nhiều ạ! Làm phiền anh hoài, mà chắc cái này phải để ra 1 chỗ riêng để dễ tra cứu anh nhỉ, cũng nhiều người cần mà search google thì không có, ý em là search bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Em thì add vô favourite luôn rồi, cần là có ngay, để dự phòng, hì!