Tài liệu song ngữ Nhật - Việt hướng dẫn làm đơn xin tiền trợ cấp trẻ em tại Nhật Bản. Mời các bạn tham khảo nội dung, cũng như học thêm tiếng Nhật ^^

(Nguồn: www.clair.or.jp)