◆Sau khi sinh em bé:
1- Sau khi sinh em bé, trong vòng 14 ngày phải đến văn phòng hành chính khu vực nơi người mẹ hoặc cha đăng ký tạm trú làm thủ tục khai sinh cho em bé.
Những hồ sơ cần thiết:
1/Giấy đăng ký khai sinh-Shuseitodoke sho: có tại VP hành chính hoặc các bệnh viện
2/Giấy chứng sinh –Shussei shoumeisho: trong giấy đăng ký khai sinh có phần xác nhận của bệnh viện hoặc người hộ sinh
3/Con dấu của người đi đăng ký khai sinh cho bé, hoặc chữ ký của người làm thủ tục
4/Sổ sức khỏe của người mẹ và em bé- Boshi kenkou techou
5/Giấy chứng minh nhân dân của cha mẹ : thẻ ngoại kiều hoặc hộ chiếu
6/Thẻ bảo hiểm sức khỏe: chỉ cần thẻ của ngưởi có đăng ký bảo hiểm
*Khi sinh em bé, sẽ nhận được trợ cấp 300,000yen. Số tiền này chỉ trợ cấp cho những người có đăng ký bảo hiểm sức khỏe. Người đăng ký bảo hiểm sức khỏe gọi là Kokumin kenkou Hoken thì tiến hành thủ tục tại các VP hành chính trong khu vực mình đang sinh sống, còn nếu đăng ký bảo hiểm gọi là Shakai Hoken thì làm thủ tục tại nơi mình đang làm việc.
2- Trường hợp em bé có quốc tịch nước ngoài, sau khi làm giấy khai sinh tại VP hành chính, xin cấp thêm tờ giấy chứng nhận gọi là “Shuseitodoke kisaijikou
shoumei”
3- Đi đến Bộ Ngoại giao của Nhật, xin cấp giấy chứng nhận “Shuseitodoke kisai jikou shomeisho”
4- Nộp giấy khai sinh cho em bé tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mình, và làm hộ chiếu cho em bé.
5- Trong vòng 30 ngày sau khi sinh, đi đến Cục quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục đăng ký tư cách cư trú cho bé. Cần mang theo giấy chứng nhận đăng ký khai sinh “Shusei shomeisho”, hộ chiếu của cha mẹ và hộ chiếu của em bé. (Nếu ra nước ngoài trong vòng 60 ngày thì không cần làm thủ tục này.)
6-Trong vòng 60 ngày sau khi sinh, cần đăng ký tạm trú tại các VP hành chính( làm thẻ ngoại kiều). Cần cầm theo Shuseitodokei Juri Shomeisho, hộ chiếu, và 2 tấm hình (4.5cmX3.5cm)
Những điều cần biết:
Trong trường hợp cha và mẹ có quốc tịch khác nhau, tùy theo luật pháp của từng nước, việc chọn quốc tịch cho bé sẽ thay đổI. HỏI ĐạI sứ quán để tránh không bị nhầm lẫn mà làm mất quốc tịch của bé.