Người Nhật nổi tiếng lịch sự nhưng cũng nổi tiếng vì sự kỳ thị người nước ngoài. Lý do thì xin không bàn đến ở đây nhưng xin nêu ra vài trường hợp mà mình đã gặp hay đã chứng kiến và lúc đó cảm thấy rất "ấm ức" (nhưng khi bình tâm nghĩ lại thì vẫn có thể phần nào lý giải được và sự "ấm ức" cũng dịu đi).

+Xin việc làm thêm bị từ chối chỉ vì là "người nước ngoài":
Lúc còn là sinh viên, giống như bao người khác mình cũng phải tìm việc làm thêm. Khi cần việc thì thu thập thông tin tuyển dụng và gọi điện cho nơi tuyển dụng là cách làm truyền thống. Mình cũng làm theo cách này.Thỉnh thoảng đọc được dòng ghi chú "không nhận nnười nước ngoài" đã rất khó chịu. Càng khó chịu hơn với những nơi không ghi gì cả và sau khi nghe mình điện thoại xưng danh họ chối ngay vì "ở đây không tuyển người nước ngoài".

+Thuê nhà bị từ chối chỉ vì là "người nước ngoài":
Hồi mình đi học thì đa số các công ty bất động sản của Nhật từ chối cho người nước ngoài thuê. Hiện tại cũng vẫn tồn tại nhiều công ty không chấp nhận cho người nước ngoài thuê.

Cũng mới đây thôi vài công ty đối tác của mình khổ sở lắm mới tìm ra nha cho nhân viên người Việt họ vừa tuyển qua.

(Tạm thời như thế đã. Ai có kinh nghiệm gì xin mời bổ sung hộ nhé)