Phần mềm ERP lúc được khai triển mạnh mẽ có thể đổi thay cách thức hoạt động của 1 đơn vị cung ứng nhờ việc hợp lý hóa những trật tự, cải thiện thời gian phê duyệt và tránh lỗi, từ đó khắc phục một số thách thức và phân phối thiếu gì lợi ích cho các nhà cung cấp. Bằng cách thức áp dụng phần mềm ERP, nhà sản xuất mang thể đáp ứng những chỉ tiêu khác nhau như giảm giá bán, vững mạnh nhanh và cải thiện lợi thế khó khăn. Quan yếu hơn cả, phần mềm ERP hoạt động như trọng tâm trực tuyến phân phối thông tin xác thực, thời gian thực quan yếu cho ngành nghề phân phối. Vậy cụ thể, ERP cho thể cung ứng các dữ liệu như thế nào cho thứ tự sản xuất?

Đọc thêm: phần mềm quản trị doanh nghiệp
  1. Dữ liệu về nhu cầu sản xuất

Phần mềm ERP cho phép bạn giám sát hàng tồn kho trong kho, tiến độ và đơn hàng được giao. Bạn sẽ được thông báo về nhu cầu cho những dòng sản phẩm khác nhau mọi lúc và mang thể tránh chặn tiền trong hàng tồn kho không mong muốn. Hơn nữa, bạn mang thể tận dụng người dùng của mình để tìm ra khuynh hướng mua hàng và các sản phẩm liên quan tới bán hàng.
2. Những khoản phải thu và phải trả
Bằng phương pháp sử dụng hệ thống ERP sản xuất trật tự, bạn có quyền tróc nã cập vào chế độ xem tích hợp gần như những khoản phải thu, phải trả và bán hàng phê chuẩn một hệ thống độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, phần mềm ERP tự động hóa thời kỳ nhận đơn đặt hàng của người mua và thực hiện chúng để mọi chức năng của đơn vị cung ứng đều dựa trên 1 cơ sở vật chất dữ liệu độc nhất vô nhị, cho phép bạn đưa ra quyết định chuẩn xác mau chóng.
giải pháp erp
3. Dữ liệu liên ngành
Phần mềm ERP cho phép giám đốc điều hành của một bộ phận xem dữ liệu can dự thuộc về phòng ban khác tại bất kỳ thời khắc nào. Điều này thúc đẩy sự cộng tác liên lĩnh vực và ra quyết định tốc độ hơn. Hơn nữa,ERP cho phép các nhà quản lý truy nã cập vào các số liệu hiệu suất chính như biên doanh số làng nhàng, doanh số mỗi ngày và đơn hàng mỗi ngày. Điều này làm tăng thời cơ bán chéo và tăng giá.
4. Hiệu suất bán hàng và số liệu về sự ưng ý của người dùng
phần mềm ERP được vận dụng cho cho quy trình sản xuất, bạn sở hữu thể kiểm soát hàng tồn kho và đảm bảo số lượng sản phẩm chính xác ở đúng vị trí vào đúng thời điểm để sẵn sàng cho các thứ tự bán hàng. Giải pháp sản xuất quy trình ERP giúp đối chiếu dữ liệu bán hàng, dữ liệu người mua và dữ liệu hàng tồn kho có nhau để đảm bảo rằng bạn trước lúc nhận lô hàng tiếp theo, bạn vẫn còn sản phẩm để tạo ra quý khách.
Tìm hiểu: phần mềm quản trị nhân sự
Khả năng hiển thị trên toàn thứ tự mà một phần mềm ERP cung cấp với thể được Đánh giá là lợi thế lớn nhất của biện pháp phân phối thứ tự ERP. Đầu tư vào một phần mềm phân phối dựa trên ERP sẽ cung ứng cho bạn đa số các thông báo trên để tăng năng suất và lợi nhuận.