DỊCH CÁ

☑ Là nguồn dinh dưỡng cao cung cấp đạm cho tôm cá.
☑ Do đó Dịch cá được coi là chất dẫn dụ đặc biệt, giúp tôm, cá bắt mồi, tiêu hóa tốt được ứng dụng ngành thủy sản…

http://www.phattientags.com/san-pham/dich-ca-2/

❀❀ Chỉ Tiêu:

– Protein: 41.121%%
– Moisture: 46.34%
– Fat: 1.64%
– Ash: 10.28