Chi phí vận hành ngày càng tăng, lợi nhuận sau thuế bị thu hẹp, vì vậy một doanh nghiệp cần phải bắt đầu tăng giá thành sản phẩm và dịch vụ. Đây có thể là một quyết định quan trọng, đặc biệt là khi nền kinh tế đang trong tình trạng khó khăn.
Xem thêm các bài viết về đầu tư của chúng tôi tại https://blogtienao.com/bitcoin/Làm thế nào để một doanh nghiệp có thể duy trì được mức lợi nhuận nhất định mà vẫn giữ chân được khách hàng trung thành. Sau đây là 6 bí quyết giúp cho một doanh nghiệp có thể tăng giá thành công. Xem thêm các bài viết về đầu tư của chúng tôi tại https://blogtienao.com/top-7-vi-bitcoin-tot-nhat/
Các doanh nghiệp phải quyết định nên tăng giá từng bước một hay tăng giá đến mức mong muốn ngay lập tức. Dù lựa chọn phương án nào thì các doanh nghiệp phải hiểu rằng khách hàng vẫn là nền tảng quan trọng. Xác định được phương án nào sẽ được khách hàng chấp nhận nhiều nhất là chìa khóa dẫn đến thành công. Xem thêm các bài viết về đầu tư của chúng tôi tại https://blogtienao.com/dau-tu-bitcoin/
Minh bạch là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong việc tăng giá và giữ chân khách hàng. Nếu khách hàng biết trước sẽ có sự tăng giá và các doanh nghiệp có lý do chính đáng cho việc tăng giá thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này. Điều quan trọng là phải tránh gây ra một “cú sốc tăng giá” cho khách hàng. Thay vì tăng giá trên các sản phẩm và dịch vụ chính, hãy cân nhắc việc tăng giá trên các sản phẩm phụ và dịch vụ hỗ trợ chẳng hạn như dịch vụ khách hàng cá nhân, dịch vụ bảo hành và sửa chữa mở rộng. Sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào khi nỗ lực sáng tạo những cách tăng giá.Một công ty cần phải phân biệt sản phẩm của mình với các đối thủ cạnh tranh. Khi sản phẩm của một công ty tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh, thì việc tăng giá thành sản phẩm là điều hiển nhiên. Thực sự cần thiết để cho khách hàng hiểu rằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng luôn đòi hỏi những mức phí cao.