Đây là đám cưới của nàng Rùa_con... hic... Bấy lâu nàng ko vào thăm Jindo, thì ra là còn lo "hỉ sự"... Hic... Đau khổ quá quá quá...~~T_T~~....