Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc thay đổi giám đốc chi nhánh, hay trụ sở chi nhánh của công ty là điều khó tránh khỏi, bởi việc thay đổi để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải cứ thích là có thể thay đổi ngay lập tức được mà cần phải tiến hành theo những trình tự, thủ tục, đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy để giải đáp, hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ được thủ tục thực hiện thay đổi trên, Việt Luật sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất về thủ tục thay đổi giám đốc chi nhánh, trụ sở chi nhánh công ty
I. Những lưu ý đối với người đứng đầu chi nhánh công ty

Người đứng đầu chi nhánh không thuộc một trong các trường hợp sau:
- Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Để giải đáp những thắc mắc cũng như hỗ trợ quý doanh nghiệp nắm rõ được thủ tục thực hiện nội dung trên, Việt Luật hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh, thay đổi trụ sở chi nhánh bao gồm:

Biên bản cuộc họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc thay đổi địa chỉ của chi nhánh
Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc thay đổi địa chỉ của chi nhánh
Thông báo của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, thông báo của giám đốc đối với công ty tnhh hai thành viên và công ty cổ phần về việc thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc thay đổi địa chỉ của chi nhánh
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu chứng thực của người đứng đầu chi nhánh mới
Thông tin về trụ sở mới, nếu chuyển trụ sở cùng quận chỉ cần làm thay đổi giấy phép đăng ký hoạt động của chi nhánh, không cần phải làm lại dấu chi nhánh
Nếu thay đổi trụ sở chi nhánh khác quận, doanh nghiệp phải đến chi cục thuế quận cũ làm thủ tục chốt số liệu thuế để chuyển sang chi cục mới quản lý
Sau khi chốt xong thuế mới làm thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh đồng thời làm thay đổi dấu chi nhánh và tiến hành đăng ký mẫu dấu mới, công bố thông tin về con dấu mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

1. Về thời gian:

Trường hợp 1: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh và thay đổi trụ sở chi nhánh cùng quận, huyện tiến hành trong 07 ngày làm việc
Trường hợp 2: Thay đổi người đứng đầu chi nhánh và thay đổi trụ sở chi nhánh khác quận, huyện thì phụ thuộc vào thời gian doanh nghiệp chốt số liệu thuế tại chi cục thuế quận, huyện đang đặt trụ sở.

2. Về phí dịch vụ:

Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty : 1.800.000 VNĐ
Thay đổi trụ sở chi nhánh cùng quận: 1.000.000 VNĐ (đã bao gồm phí dịch vụ và lệ phí NN)
Thay đổi trụ sở chi nhánh khác quận: 1.800.000 VNĐ bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh và dấu đã bao gồm phí đăng công bố, lưu ý phí này chưa bao gồm dịch vụ chốt số liệu tại chi cục thuế quận, huyện.

3. Doanh nghiệp cần cung cấp
- Bản sao và bản gốc đăng ký kinh doanh của chi nhánh;
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu chứng thực của người đứng đầu chi nhánh mới;
- Việt luật soạn thảo hồ sơ và thực hiện dịch vụ tại sở kế hoạch và đầu tư