Có những cụm từ tiếg Nhật rất giống cách nói trong tiếng Việt. Có thể lý do 1 phần là do ảnh hưởng từ nền văn hóa (ngôn ngữ) Trung quốc mà cả VN và NB đều ảnh hưởng.

Có rất nhiều sự tươg đồng, vd đầu tiên:

1. 鳥肌が立つ(とりはだがたつ)

例1:何回聴いても鳥肌立つ曲だ。。� ��
例2:鳥肌が立つほど面白い

Nhìn cái này thì chắc ai cũng đoán được ra nghĩa, nhưng ko phải ai cũng biết là người Nhật cũng có cách nói như thế này đúng ko?