Chắc có nhiều người cần "món" này nên gửi lên đây cho cả nhà tham khảo nhé. Những ngày đầu đi phiên dịch ở bệnh viện những thứ như thế này cũng giúp cho mình rất nhiều.

Nếu không xem được online thì download về máy dùng paint hay gì đấy mở ra là xem ok!

Chúc cả nhà vui vẻ.