Việc vận hành một bệnh viện khá phức tạp và cần sử dụng nhiều phần mềm để quản lý tốt hơn, trong đó phần mềm nhân sự Tanca đang là phần mềm được nhiều bệnh viện lựa chọn để quản lý các bộ phận trong bệnh viện của mình.

Tự động hóa hoạt động chấm công

Một bệnh viện có rất nhiều chi nhánh, phòng ban, chức vụ khác nhau do vậy phần mềm chấm công cần linh hoạt để giải quyết mọi tình huống chấm công xảy ra.

Quét dữ liệu từ máy chấm công

· Một phần mềm Tanca sẽ được cài đặt lên máy tính có kết nối máy chấm công, nó sẽ kết nối tất cả các loại máy chấm công tại nhiều khu vực, chi nhánh…. và quét dữ liệu 1 phút/lần đổ về máy chủ. Quản lý có thể xem lịch sử ra vào nhân viên từ máy chấm công trên điện thoại.

· Hệ thống quản trị của Tanca có thể tính công thông minh cho cả những ca làm chồng giờ nhau, tăng ca, nghỉ phép, ra ngoài, xin đi trễ… mà bạn không cần phải tính công tay nữa.


Quên chấm công

· Một số nhân viên thường quên chấm công vào hoặc ra, Tanca sẽ gửi thông báo (Notification) nhắc nhở nhân viên khi họ quên chấm công ra vào giờ Ra ca.

· Nếu họ quên chấm công hoặc vì một lý do gì đó mà chấm công sai giờ, họ có thể gửi một yêu cầu cho Quản lý điều chỉnh lại giờ chấm công của họ. Bạn sẽ không mất thời gian nhân viên khiếu nại hoặc phàn nàn về quên chấm công hay tính thiếu công nữa.


Vào trễ - ra sớm

· Tanca có một báo cáo rất chi tiết trên màn hình chính của Nhân viên để thông báo chi tiết về Ca làm cũng như các báo cáo về trể, ra sớm.

· Các dữ liệu vào trể ra sớm có thể được trích xuất ra bảng lương và co thể tính trừ lương nếu Quản lý muốn.


Quản lý ca làm và lịch công linh hoạt

Một bệnh viện có rất nhiều ca làm dành cho nhiều bộ phận khác nhau, nhiều bộ phận trong bệnh viện không làm theo lịch làm việc cố định mà linh hoạt. Tanca cho phép quản lý ca làm việc và tạo ra lịch công việc linh hoạt nhất.

· Tạo ra các ca làm việc cố định cho các bộ phận cố định như Văn phòng, Marketing, Kế toán, Thu ngân… Hay tạo ra các Ca làm việc linh hoạt cho bộ phận Dược, Điều dưỡng, Xét nghiệm, Tài xế…

· Sắp xếp lịch làm việc linh hoạt dành cho toàn bệnh viện hoặc cho từng bộ phận phân công lịch công việc cho nhân viên. Nhân viên có thể linh động trong việc điều chỉnh lịch trực hay đổi ca làm việc.


Giải quyết các đề xuất, yêu cầu

Có rất nhiều loại đề xuất và yêu cầu trong mô hình bệnh viện. Nhưng loại yêu cầu mà Tanca thường nhận thấy từ các bệnh viện là yêu cầu chỉnh sửa giờ công và yêu cầu nghỉ phép và đề nghị tạm ứng.

Yêu cầu thay đổi giờ

Nhiều nhân viên quên chấm công hoặc một lý do nào đó mà dữ liệu chấm công không đúng. Thường thì cuối tháng họ mới biết được Bảng chấm công của mình, khi đó mọi phàn nàn sẽ đỗ dồn cho nhân sự - kế toán. Giờ đây họ có thể coi được thông tin chấm công hàng ngày của mình, nếu có sai sót họ có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa ngay lập tức.


Quản lý Nghỉ phép

Bệnh viện thường có nhiều loại phép: phép tồn, phép thâm niên, phép năm… Thay vì phải nhớ mình còn bao nhiêu ngày phép, nhân viên có thể xem số lượng ngày phép mình hiện có và thực hiện đơn xin phép. Tanca cho phép nhân viên xin phép theo giờ và ưu tiên loại phép nào sẽ sử dụng trước.


Tạm Ứng lương

Nhiều công ty sản xuất sẽ có ngày cố định để tạm ứng lương nhưng nhiều công ty cho phép nhân viên đề xuất tạm ứng lương bất chợt. Chỉ cần gửi yêu cầu và được phê duyệt hệ thống sẽ tính toán ghi nhận vào Phiếu lương của nhân viên.


Tính lương năng suất, tăng ca, phụ cấp đặc biệt

Tanca thấu hiểu những bảng lương phức tạp được làm trên Excel với nhiều Bảng dữ liệu liên kết nhau. Phần mềm quản lý nhân sự Tanca xây dựng cách tính lương tương tự như làm trên Excel giúp cho Bộ phận kế toán nhân sự tính lương một cách dễ dàng và linh động nhất.


· Tính phụ cấp năng suất, phụ cấp tiền cơm đặc biệt, phụ cấp tăng ca

· Các công thức phổ biến đều có thể được áp dụng như Làm tròn (Round), Nếu…. thì… (If)

· Áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân và Bảo hiểm đúng tiêu chuẩn

· Áp dụng tính lương theo bậc lương, thâm niên…

Lưu ý: Các bạn có thể xem thêm các tính năng khác của phần mềm quản lý nhân sự Tanca tại link này: https://tanca.io/tinh-nang