shark linh là ai - Chiều 12/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Lê Thành Long chủ trì hội nghị.shark linh là ai - Cơ hội đầu tư sở hữu tốt như thế nào

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết: Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 được thực hiện theo đúng phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019.
Bộ Tư pháp tiếp tục cùng với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp triển khai các nhiệm vụ, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp công tác. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, sáu tháng đầu năm, Bộ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 114 nhiệm vụ, đã hoàn thành 66 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

So với cùng kỳ năm 2018, số lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được ban hành tiếp tục giảm ở hầu hết các cấp, đặc biệt giảm mạnh ở cấp huyện và cấp xã, phù hợp với quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Cụ thể, các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 348 VBQPPL (giảm 22,5% so với cùng kỳ 2018); các địa phương ban hành 1.293 VBQPPL cấp tỉnh (tăng 1,7%), 391 VBQPPL cấp huyện (giảm 57,6%) và 1.758 VBQPPL cấp xã (giảm 69%).

Theo đó, chất lượng công tác thẩm định VBQPPL tiếp tục được chú trọng, nâng cao; Công tác kiểm tra VBQPPL, các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền 6.454 VBQPPL. Qua kiểm tra, bước đầu phát hiện 122 văn bản trái nội dung, thẩm quyền; 66/122 văn bản đã được xử lý. Trong đó, riêng tại Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 1.226 văn bản; phát hiện 70 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và 12 văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa QPPL. Đến nay, có 29/82 văn bản đã được xử lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra khi bỏ quy hoạch công chứng

Đối với công tác thi hành án dân sự, về việc, đã thi hành xong 336.404 việc, đạt tỷ lệ 60,24%; về tiền, đã thi hành xong gần 23.900 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,01%. Ngoài ra, các vấn đề về hộ tịch, quốc tịch liên quan đến người di cư tự do từ các nước có chung đường biên giới về nước tiếp tục được Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các địa phương quan tâm giải quyết. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước giải quyết 2.773 hồ sơ quốc tịch; trả lời 597 trường hợp tra cứu, xác minh quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của các cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh: Thời gian tới các bộ, ngành cần lưu tâm hơn tới tiến độ và chất lượng hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ pháp chế các bộ, ngành, đặc biệt là trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng xếp hạng chỉ số “Chi phí tuân thủ pháp luật” (Chỉ số B1).

Đối với lĩnh vực công chứng, Bộ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh bỏ quy hoạch công chứng, các đơn vị phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh tình trạng các văn phòng công chứng thành lập ồ ạt. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu cần phân loại kỹ các hồ sơ và phân định rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan trong vấn đề hộ tịch, quốc tịch có yếu tố nước ngoài; xử lý tốt các thông tin trong cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bộ trưởng cũng lưu ý, ngành Thi hành án dân sự cần thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/shark-linh-la-ai.html