Trong khi mọi người tranh cãi về động thái giá tiếp theo, của Bitcoin, nhà phân tích Brandt đã đưa ra lý thuyết mới của mình về những gì mà tiếp theo đối với giá BTC, nói rằng chúng ta có thể có sự điều chỉnh 80% hoặc một mức độ mới của parabol…Bitcoin đã khá trì trệ vào cuối, đấu tranh để vượt qua $ 12k, và nhìn chung có vẻ hơi khập khiễng về mặt động lực.

Ngay bây giờ bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng $ 11.350, sau một vài ngày sideway.

Tuy nhiên, theo Peter Brandt, tất cả điều này có thể sắp thay đổi.

Chia sẻ phân tích mới của mình, Brandt đã đưa ra hai kết quả tiềm năng cho Bitcoin miễn là xu hướng parabol của nó tiếp tục suy yếu. Đầu tiên, nhà phân tích lưu ý rằng BTC có thể điều chỉnh 80% sau 7 tháng hoạt động tốt, một ước tính sẽ thấy BTC về bốn con số một lần nữa. Ước tính thứ hai có thể thấy Bitcoin phải chịu một sự điều chỉnh nhỏ hơn, với một giai đoạn parabol khác, chỉ lần này với độ dốc nông hơn.

Brandt cũng lưu ý sự hình thành có thể của mô hình đầu vai nghịch đảo, sự hình thành đảo ngược thường xảy ra khi thị trường đang trong quá trình thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Brandt cũng cảnh báo rằng H & S này có thể thất bại, ám chỉ đến việc điều chỉnh 80% đã nói ở trên.

Thật thú vị, Brandt gần đây đã lưu ý rằng sự điều chỉnh 30,5% gần đây là nhẹ hơn so với lần điều chỉnh trước đó trong lần tăng giá cuối cùng trong năm 2015-2017: xu hướng giá Bitcoin năm 2019

Nếu chúng ta thực sự ở trong một thị trường tăng trưởng, đồ thị mà Brandt vẽ ra dường như vô hiệu hóa về sự pullback 80%.

View more random threads: