Việc Bộ xây dựng "ôm" việc quá nhiều khiến công tác cấp phép thi công cho các dự án nhiêu khê, mất nhiều nhiều thời gian vì trải qua nhiều trình tự giấy tờ. HoREA đề nghị Bộ xây dựng nên tụ họp vào việc "vĩ mô" hơn, thực hiện giải pháp hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm...
>>Đọc thêm: tiện ích aio city


Bất tương thích trong cấp phép thi công cần được chú ý giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật xây dựng
giấy tờ cấp phép chạy vòng vòng
Trong văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Bộ ngành và UBND TPHCM, Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) quan điểm nên tích hợp quy trình cấp phép thi công, khám phá thiết kế, thăm dò kỹ thuật và giao thẩm quyền này về cho địa phương thay vì để một mình Bộ xây dựng "ôm việc".
Theo HoREA, ngày nay quy trình cấp quyết định thi công lẽ ra phải bao gồm trong đây cả quy trình dự đoán thiết kế cơ sở, thăm dò thiết kế kỹ thuật. Nhưng, theo luật pháp xây dựng hiện giờ thì lại tách thành 3 quy trình: (i) Quy trình dự đoán thiết kế cơ sở; (ii) Quy trình tiên liệu thiết kế kỹ thuật; (iii) Quy trình cấp quyết định thi công.
Cục quản lý hoạt động thi công thuộc Bộ thi công, có thẩm quyền rất rộng trong ngành nghề hoạt động đầu tư thi công, thăm dò thiết kế thi công, cấp giấy phép thi công, điều hành năng lực hoạt động xây dựng, an toàn... Trong đây, có công tác tìm hiểu thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật nhà cửa thi công.
Căn cứ các quy định luật pháp hiện hành, thì tất cả các công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục điều hành hoạt động xây dựng dự kiến thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (2 lượt thẩm định).
Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục quản lý hoạt động xây dựng dự kiến thiết kế cơ sở, cách nhìn thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về chính quyền để xin cấp quyết định xây dựng (không được miễn giấy phép xây dựng).
Trên thực tế, đơn vị đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp sản xuất thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không tại Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên Luật thi công quy định nghĩa vụ của văn phòng tiên liệu thiết kế thi công phải chủ động bàn bạc tin tức với các văn phòng nhà nước có liên quan. Đó là bất thích hợp cần được xem xét xử lý triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật thi công.

HoREA ý kiến nên tích hợp cấp phép thi công và giao về các địa phương
Giao về địa phương, ở sao không?
Ông Lê Hoàng Châu, chuyên gia BĐS cho rằng, Bộ thi công nên tụ họp vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn mức giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; tiêu chuẩn đất nước về quy hoạch, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình; thi công cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm...
ngày nay, chính quyền TPHCM đã tích hợp các quy trình thăm dò thiết kế xây dựng vào quy trình cấp quyết định thi công. Nhờ đây, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép thi công từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.
do vậy, Hiệp hội bất động sản TPHCM đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật thi công 2014 theo hướng tích hợp "quy trình cấp quyết định xây dựng" bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, đánh giá thiết kế kỹ thuật; Phân cấp và giao quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh khảo sát, phê duyệt thiết kế thi công công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép thi công các nhà cửa thi công trên chỗ, trừ nhà cửa cấp đặc biệt. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp tỉnh có yêu cầu thì Bộ xây dựng phát hành thăm dò thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật nhà cửa thi công.
"Về lâu dài, cần xã hội hóa công tác tìm hiểu thiết kế cơ sở, cách nhìn thiết kế kỹ thuật. Bộ xây dựng chịu bổn phận ban hành Quy chuẩn thi công, tiêu chí thiết kế và ứng dụng công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành nhà nước ngành xây dựng", ông Lê Hoàng Châu nói.