Bộ xây dựng đã có văn bản gửi Ban quản lý Khu tín dụng Đông Nam, Nghệ An liên quan đến chủ trương đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2 – công đoạn 1.
Đọc thêm: https://lammaiton.vn/

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trước đây, ngày 04/01/2019, ở Văn bản số 12/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2, trong đây quá trình 1 từ năm 2019 - 2024, đầu tư 1 dây chuyền tạo ra xi măng với công suất 6.000 tấn clanhke/ngày tại xã Quỳnh Vinh và Khu công nghiệp Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Theo báo cáo của Ban điều hành Khu kinh tế tài chính Đông Nam, tổng tín dụng của dự án xi măng Hoàng Mai hai - thời kỳ 1 là 6.124.480.817.000 đồng, theo Khoản hai, Điều 31, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì dự án thuộc thẩm quyền giấy phép chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
vì vậy, Bộ xây dựng đề nghị Ban điều hành Khu kinh tế Đông Nam triển khai phát hành các hồ sơ đầu tư theo quy định của luật pháp.