Bạn đang xem xét phần mềm quản lý nhân sự phù hợp cho tổ chức của bạn? Là giải pháp HRMS hiện tại của bạn đáp ứng yêu cầu của bạn? Bạn đang nghĩ đến việc thay thế phần mềm nhân sự hiện tại của bạn? Bạn cần xác định những gì còn thiếu trong Phần mềm quản lý nguồn nhân lực hiện tại của bạn. Bạn sẽ được hưởng lợi từ Giải pháp phần mềm nhân sự tốt nhất.
Thực hiện đúng Giải pháp nhân sự không phải là điều bạn luôn làm. Bạn cần làm đúng cách. Lập kế hoạch kỹ lưỡng giúp đảm bảo một hệ thống mạnh mẽ và mạnh mẽ sẽ là xương sống của doanh nghiệp của bạn trong nhiều năm tới.
Chọn phần mềm HRMS tốt nhất:
Tự học về các tính năng và chức năng: Bạn cần phải làm quen với các yêu cầu của doanh nghiệp của bạn. Giải pháp HRMS hiện tại có đầy đủ không? Ngoài ra, phần mềm HRMS phù hợp có thể làm gì tốt hơn? Dành thời gian nói chuyện với nhân viên bán hàng và thương nhân để xác định nhu cầu của bạn.


Tập trung vào nhu cầu của những người sẽ sử dụng Phần mềm quản lý nguồn nhân lực.
Giải pháp HRMS - Xem xét kết hợp các mô-đun:
Tạo danh sách các yêu cầu phần mềm nhân sự của doanh nghiệp bạn. Nói chuyện với nhiều nhà cung cấp và phá vỡ sự tích hợp của các mô-đun bạn yêu cầu cho doanh nghiệp của bạn.

Nhấn mạnh vào Công nghệ HRMS mới nhất: Đặt tầm quan trọng đầy đủ vào việc nghiên cứu các công nghệ HRMS mới nhất. Nghiên cứu xem phần mềm HRMS phù hợp có sử dụng công nghệ tiên tiến: khả năng truy cập trên thiết bị di động, khả năng truy cập trực tiếp và khả năng truy cập phương tiện truyền thông xã hội. Hãy chắc chắn kiểm tra xem phần mềm HRMS bạn chọn có sử dụng các công nghệ HRMS mới nhất để tránh nâng cấp trong tương lai gần không.


Các thành phần có thể tùy chỉnh cho mỗi nhu cầu doanh nghiệp: Mặc dù có một quy trình được tiêu chuẩn hóa, mọi tổ chức đều có những cách vận hành độc đáo. Mỗi bộ phận hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh và sự cần thiết của họ. Khả năng tùy chỉnh các thành phần theo nhu cầu kinh doanh là một yếu tố rất quan trọng trong giải pháp HRMS phù hợp.

Nhiều khả năng tích hợp phần mềm: Trong nhiều năm, tổ chức của bạn đã sử dụng nhiều phần mềm để vận hành các dự án nhân sự khác nhau. Giải pháp HRMS phù hợp sẽ có thể thay thế các mô-đun lỗi thời này. Phần mềm HRMS phù hợp sẽ nhanh chóng kết hợp các mô-đun lỗi thời này trong thời gian ngắn hơn và không gặp sự cố.
Thực hiện bài kiểm tra đường bộ: Kiểm tra các giải pháp phần mềm nhân sự khác nhau. Đây đáng tin cậy là phần quan trọng nhất của thủ tục.
Bạn nên kiểm tra những điều sau:
  • Tích hợp thành phần và phần mềm hiện tại
  • Học đường cong và đơn giản
  • Đơn giản nhập dữ liệu
  • Chức năng hiệu suất
  • Khả năng linh hoạt
  • Khả năng báo cáo

Cải tiến và sửa đổi : Luật nhân sự thay đổi thường xuyên. Chọn giải pháp HRMS phù hợp cung cấp sửa đổi và cải tiến thường xuyên là rất quan trọng. Phần mềm quản lý nguồn nhân lực dựa trên đám mây sẽ cung cấp các tính năng như khả năng di chuyển và truy cập từ xa.
Trợ giúp và Bảo vệ Phần mềm HRM: Khi bạn phần mềm nhân sự LemonHR cho tổ chức của mình, hãy lưu ý mức độ đáp ứng và mức độ thành thạo của nhóm hỗ trợ. Kiểm tra các tính năng bảo mật hiện tại. Kiểm tra cách Phần mềm HRM bảo vệ dữ liệu của người bán và nhân viên. Bạn có đang xem xét Phần mềm HRMS phù hợp cho tổ chức của mình không? Bạn không cô đơn.
Là giải pháp HRMS hiện tại của bạn đáp ứng yêu cầu của bạn? Bạn đang nghĩ đến việc thay thế phần mềm nhân sự hiện tại của bạn? Bạn cần xác định những gì còn thiếu trong Phần mềm quản lý nguồn nhân lực hiện tại của bạn. Bạn sẽ được hưởng lợi từ Giải pháp phần mềm nhân sự tốt nhất. Thực hiện đúng Giải pháp nhân sự không phải là điều bạn luôn làm. Bạn cần làm đúng cách. Lập kế hoạch kỹ lưỡng giúp đảm bảo một hệ thống mạnh mẽ và mạnh mẽ sẽ là xương sống của doanh nghiệp của bạn trong nhiều năm tới.