Hầu hết những ICO gọi vốn đầu tư trong 2 năm qua đã gần như hoàn toàn thất bại. Vâng, tôi đã viết về lý do tại sao điều này không quan trọng – và nó có thể vẫn không thực sự quan trọng. Chúng ta sẽ hiểu thêm về điều đó trong giây lát.
Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại zip code.Nhưng rất nhiều người – bao gồm cả bản thân tôi – đã mất tiền trên thị trường. Thật đáng để xem xét trong 2 năm qua và xem thị trường tiền ảo đã dạy chúng ta điều gì về đầu tư .Đây dường như là một điểm cơ bản. Đương nhiên, có vẻ như hầu hết chúng ta hiểu được những khái niệm cơ bản của cryptocurrency . Tuy nhiên, đáng để đi sâu vào vấn đề này hơn một chút.Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại ripple là gì.
Ngành công nghiệp tiền ảo đang thay đổi rất nhanh, trừ khi bạn giao dịch hàng ngày hoặc làm việc trong ngành, rất dễ bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của những gì tạo nên một loại tiền ảo .Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại đầu tư ethereum.
Là một nhân tố hỗ trợ trong việc tạo điều kiện cho sự đột phá ở nhiều ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng khác nhau, nên có rất nhiều sắc thái mà một cá nhân phải hiểu trước khi đi sâu vào thị trường. Thị trường chứa đầy các thuật ngữ và khái niệm kỹ thuật phức tạp khác nhau có thể gây nhầm lẫn đối với một người bình thường.Như bất kỳ nhà đầu tư dày dạn nào trong các thị trường truyền thống – trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối hay nói cách khác – sẽ cho bạn biết, sự quen thuộc và hiểu biết về thị trường mà họ tham gia là một yếu tố quan trọng để thành công. Thị trường tiền ảo cũng không có gì khác. Kiểm tra lại các khái niệm cơ bản trong một thị trường đầy biến động và dễ tại Fomo và Fud có thể giúp bạn trong việc củng cố lợi thế thị trường và quản lý rủi ro của bạn .