Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  chilong204 Guest
  生後14カ月で「日本語耳」 外国� �苦手の原因に

   日本人が外国語の音の聞き分けが� �手な原因の一つとされる「日本語耳� ��を、生後14カ月の赤ちゃんが獲得 しているとの研究結果を、理化学研� �所とフランスの研究チームが12日� ��でにまとめた。

   日本語の音韻体系がこの時期には� �に身に付いていることを示すもので� ��どのようにして母国語を習得するか の理解や、音韻が大きく異なる外国� �の習得法開発につながるのではない� ��という。

   日本語は母音だけか、子音と母音� �組み合わせており、子音の連続はな� ��。このため日本人は母音がない外国 語を聞くと、日本語に合うように「� �」や「お」の母音を挿入し、日本語� ��「修復」して聞く。これが「日本語 耳」で、発音も修復したものになる� �みられている。

   研究では、日本とフランスの生後� �カ月と14カ月の乳幼児各24人(� ��96人)に、子音の連続語や、子音 と母音の組み合わせ語を聞かせたと� �ろ、生後14カ月では日本の赤ちゃ� ��だけが区別できなくなった。

  http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101201000936.html

 2. #2
  ThuatBCS Guest
  [Một vài chỗ dịch bừa, sempai sửa dùm mụi ]

  14 tháng tuổi đã có “tai nghe tiếng Nhật” là nguyên nhân khiến người Nhật yếu ngoại ngữ

  Viện nghiên cứu lý hoá Nhật Bản (RIKEN) kết hợp với một nhóm nghiên cứu của Pháp đã công bố kết quả nghiên cứu đến ngày 12/10 rằng trẻ em sinh ra sau 14 tháng đã có “tai nghe tiếng Nhật” – đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người Nhật nhận biết kém các âm của tiếng nước ngoài.

  Bằng việc chỉ ra rằng hệ thống âm vị học của tiếng Nhật đã gắn liền với cơ thể vào thời kỳ này, các nhà khoa học đã lý giải được làm thế nào để học được tiếng mẹ đẻ và tại sao không dẫn đến việc có thể học tiếng nước ngoài có âm vị học lớn hơn.

  Tiếng Nhật chỉ có nguyên âm hay âm được kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm mà không có chuỗi phụ âm. Vì vậy, người Nhật khi nghe tiếng nước ngoài không có nguyên âm thì đã “sửa chữa” sang tiếng Nhật để nghe, bằng cách chèn thêm nguyên âm như “u” hay “o” để phù hợp với tiếng Nhật. Đây là “tai nghe tiếng Nhật” và có thể thấy cả cách phát âm cũng sẽ bị sửa chữa.

  Trong quá trình nghiên cứu, khi cho mỗi nhóm 24 trẻ sơ sinh người Nhật và người Pháp ở độ tuổi 8 tháng và 14 tháng (tổng cộng 96 trẻ) nghe ngôn ngữ có chuỗi phụ âm và nghe ngôn ngữ được kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm thì chỉ có các trẻ người Nhật trong độ tuổi 14 tháng là không thể phân biệt được hai dạng ngôn ngữ đó.

  diudang189 dịch
  Nguồn: http://www.47news.jp/

 3. #3
  ThuatBCS Guest
  Bằng việc chỉ ra rằng hệ thống âm vị học của tiếng Nhật đã gắn liền với cơ thể vào thời kỳ này,

  身に付く/身につける=>> nhớ


  音韻が大きく異なる外国語=> tiếng nước ngoài có hệ thống âm vị khác xa (tiếng Nhật)

  Dịu xem lại cả câu này nhé

  Bằng việc chỉ ra rằng hệ thống âm vị học của tiếng Nhật đã gắn liền với cơ thể vào thời kỳ này, các nhà khoa học đã lý giải được làm thế nào để học được tiếng mẹ đẻ và tại sao không dẫn đến việc có thể học tiếng nước ngoài có âm vị học lớn hơn.

 4. #4
  vuamayin Guest
  Cái câu kia đúng là đã dịch bừa đấy, :O_O: Thêm một lần nữa nhá, huynh xem giúp mụi rồi sửa luôn hộ nha :;-):

  日本語の音韻体系がこの時期には既� �身に付いていることを示すもので、� ��のようにして母国語を習得するかの 理解や、音韻が大きく異なる外国語� �習得法開発につながるのではないか� ��いう。
  Hệ thống âm vị học tiếng Nhật vào thời kỳ này đã được ghi nhớ và nghe nói rằng hiểu được làm thế nào mà nắm vững tiếng mẹ đẻ hay liệu có thể gắn với việc mở ra một phương pháp lĩnh hội tiếng nước ngoài có âm vị khác xa tiếng Nhật.

 5. #5
  vuamayin Guest
  Trích dẫn Gửi bởi diudang189
  Cái câu kia đúng là đã dịch bừa đấy, :O_O: Thêm một lần nữa nhá, huynh xem giúp mụi rồi sửa luôn hộ nha :;-):

  日本語の音韻体系がこの時期には既� �身に付いていることを示すもので、� ��のようにして母国語を習得するかの 理解や、音韻が大きく異なる外国語� �習得法開発につながるのではないか� ��いう。
  Hệ thống âm vị học tiếng Nhật vào thời kỳ này đã được ghi nhớ và nghe nói rằng hiểu được làm thế nào mà nắm vững tiếng mẹ đẻ hay liệu có thể gắn với việc mở ra một phương pháp lĩnh hội tiếng nước ngoài có âm vị khác xa tiếng Nhật.
  Câu này hơi phức tạp một chút mà lại định "cho qua" sao :wink:

  日本語の音韻体系がこの時期には既� �身に付いていることを示すもので、どのようにして母国語を習得す� �かの理解や、音韻が大きく異なる外� ��語の習得法開発につながるのではないかという

  Trước hết là nên chú ý ở cái phần tô đỏ trên kia. Đặc biệt là chỗ này

  付いていることを示すもので>> もので chứ không phải ことで nên không chỉ mang ý là "bằng việc" đơn thuần nhỉ?

  ものだ/もので có nhiều nghĩa như là nhấn mạnh cho một cái gì đó là tất yếu, biểu hiện sự bất ngờ, dùng để nói lý do(trong những câu biện hộ vô lý)v.v... có lẽ trong câu này sẽ dùng biểu hiện sự ngạc nhiên, mới mẻ.

  -Còn chỗ のはではないか> kiểu như nghi vấn/ giả thiết

  Còn tách câu thì như sau
  日本語の音韻体系がこの時期には既� �身に付いていることを示すもので、/どのようにして母国語を習得するか� �理解や/音韻が大きく異なる外国語の習得法� �発に/つながるのではないか/という。


  -Họ đã chỉ ra rằng vào thời kỳ này hệ thống âm vị tiếng Nhật đã được(các trẻ) ghi nhớ. Đồng thời cũng đặt gia thuyết là có thể căn cứ vào kết luận này để hiểu được quá trình trẻ em (Nhật) nhớ tiếng mẹ đẻ cũng như xây dựng phương pháp học tiếng nước ngòai có hệ thống âm vị khác xa với tiếng Nhật.

  -Sau khi khẳng định/ chứng minh rằng hệ thống âm vị tiếng Nhật đã ăn sâu vào não của các trẻ trong thời kỳ này, họ cho rằng có thể căn cứ vào kết luận này để hiểu quá trình trẻ em Nhật tíêp thu tiếng mẹ đẻ như thế nào cũng như xây dựng phương pháp học tiếng nước ngòai, có âm vị khác xa với tiếng Nhật.

  -Sau khi khẳng định/ chứng minh rằng hệ thống âm vị tiếng Nhật đã ăn sâu vào não của các trẻ trong thời kỳ này, họ cho rằng kết luận này có thể làm tiền đề để hiểu quá trình trẻ em Nhật tíêp thu tiếng mẹ đẻ như thế nào cũng như xây dựng phương pháp học tiếng nước ngoài, có âm vị khác xa với tiếng Nhật.

  Gợi ý thế Dịu sửa lại cho đẹp nhé.

 6. #6
  trongcongit Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kamikaze
  Câu này hơi phức tạp một chút mà lại định "cho qua" sao :wink:
  Không phải là bỏ qua mà là chạm không tới nên phải nhờ cao thủ ra tay.

  Mà phát hiện và ra tay đúng thì mới đáng mặt cao thủ chứ nhỉ :;;D:

 7. #7
  cuongpk Guest
  Không phải là cao thủ nên không thể biết nếu mà không "báo cáo" đã "bỏ qua" chỗ nào nhé.
  Sửa lại câu cho suôn theo ý Dịu đi nhé.

 8. #8
  k1ssl0ve94 Guest
  Mình cứ hồn nhiên chôm luôn câu của người khác bê vào bài của mình :;-):

  14 tháng tuổi đã có “tai nghe tiếng Nhật” là nguyên nhân khiến người Nhật yếu ngoại ngữ

  Viện nghiên cứu lý hoá Nhật Bản (RIKEN) kết hợp với một nhóm nghiên cứu của Pháp đã công bố kết quả nghiên cứu đến ngày 12/10 rằng trẻ em Nhật Bản sinh ra sau 14 tháng đã có “tai nghe tiếng Nhật” – đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người Nhật nhận biết kém các âm của tiếng nước ngoài.

  Các nhà khoa học đã chứng minh được hệ thống âm vị tiếng Nhật đã ăn sâu vào não của các trẻ trong thời kỳ này, và cho rằng đây có thể là tiền đề để hiểu quá trình trẻ em Nhật tiếp thu tiếng mẹ đẻ như thế nào, cũng như để xây dựng phương pháp học tiếng nước ngoài có âm vị khác xa với tiếng Nhật.

  Tiếng Nhật chỉ có nguyên âm hay âm được kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm mà không có chuỗi phụ âm. Vì vậy, người Nhật khi nghe tiếng nước ngoài không có nguyên âm thì đã “sửa chữa” sang tiếng Nhật để nghe, bằng cách chèn thêm nguyên âm như “u” hay “o” để phù hợp với tiếng Nhật. Đây là “tai nghe tiếng Nhật” và có thể thấy cả cách phát âm cũng sẽ bị sửa chữa.

  Trong quá trình nghiên cứu, khi cho mỗi nhóm 24 trẻ sơ sinh người Nhật và người Pháp ở độ tuổi 8 tháng và 14 tháng (tổng cộng 96 trẻ) nghe ngôn ngữ có chuỗi phụ âm và nghe ngôn ngữ được kết hợp giữa phụ âm và nguyên âm thì chỉ có các trẻ người Nhật trong độ tuổi 14 tháng là không thể phân biệt được hai dạng ngôn ngữ đó.

  diudang189 dịch
  Nguồn: http://www.47news.jp/

 9. #9
  k1ssl0ve94 Guest
  Ăn cắp ra làm news cho trang chủ rồi.

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-02-2015, 07:50 PM
 2. Những điều nên biết để tránh bị lừa liên quan đến tư cách lưu trú (visa)tại Nhật Bản
  Bởi nguyenchihieu91 trong diễn đàn Thủ tục xuất nhập cảnh Nhật Bản
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-01-2015, 12:55 PM
 3. Liên quan đến trợ cấp trẻ em tại Nhật
  Bởi phamthidieuhang90 trong diễn đàn VIỆC LÀM - LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI NHẬT
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 17-11-2010, 12:56 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 14-10-2010, 11:33 AM
 5. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-10-2010, 01:40 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •