Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  anhnhoe911 Guest
  <科学の悪用>過去80年で国内5� �0件超 サリン事件など
  細菌や化学物質、放射性物質など、� �学技術の成果を誤用・悪用した事件� ��事故が、過去80年間に国内で50 0件以上起きていることが、科学技� �振興機構社会技術研究開発センター� ��東京)の調査で分かった。研究者自 身が起こすケースも少なくないこと� �ら、センターはこれらをデータベー� ��化し、倫理教育などに活用する方針 だ。

   1927年から現在までの新聞記� �や白書、警察発表資料、論文などを� ��象に、CBRNE(シーバーン)と 呼ばれる化学物質や放射性物質の悪� �・誤用に絡む出来事を抽出。その結� ��、該当するケースは昨年10月20 日現在で計546件あった。物質別� �訳は▽化学剤129件▽生物剤・毒� ��37件▽核・放射性物質85件▽爆 発物295件だった。

   オウム真理教事件(93~95年� �は、医師や研究者志望の大学院生ら� ��生物兵器やサリンなどの化学兵器を 作り、死者22人を含む6000人� �上が被害を受けた。医師が職場の電� ��ポットに毒物のアジ化ナトリウムを 入れた事件(98年)、大学の研究� �が放射性物質を無断で持ち出し、同� ��を被ばくさせた事件(07年)など 、研究者自らが事件を起こす場合も� �い。

   CBRNE誤用・悪用データベー� �は、500件以上の事件・事故を発� ��年代、種類(テロ、事故、紛失など )、手段や状況から検索できるよう� �備する。完成後は公開し、倫理教育� ��どに活用するよう大学や研究機関に 呼びかける。

   米国や韓国などでは、CBRNE� �よるテロを防ぐ観点から、研究機関� ��学会が協力し、研究費支給の可否を 決める審査で悪用の危険性も評価し� �いる。センターの古川勝久フェロー� ��「日本では科学技術の悪用に対する 認識が低い。国民にはデータベース� �危険性を知ってもらい、科学界は大� ��教育などに取り入れて対応すべきだ 」と指摘する。【関東晋慈】

   ◇CBRNE(シーバーン)

   化学(Chemical)、生物� �Biological)、放射性物� ��(Radiological)、核 (Nuclear)、爆発物(Ex� �losive)の頭文字。先進国で� ��テロ対策からこの概念が生まれた。 90年代まで「CBRN」と記述し� �いたが、05年7月のロンドン同時� ��破テロなどを踏まえ、Eが加わった 。

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110213-00000009-mai-soci

 2. #2
  hunga4k61lnq Guest
  Dịch thử đoạn đầu...

  <科学の悪用>過去80年で国内5� �0件超 サリン事件など
  <Lạm dụng khoa học> Sự kiện chất độc Sarin có hơn 500 vụ xảy ra trên cả nước trong lịch sử 80 năm qua


  細菌や化学物質、放射性物質など、� �学技術の成果を誤用・悪用した事件� ��事故が、過去80年間に国内で50 0件以上起きていることが、科学技� �振興機構社会技術研究開発センター� ��東京)の調査で分かった。研究者自 身が起こすケースも少なくないこと� �ら、センターはこれらをデータベー� ��化し、倫理教育などに活用する方針 だ。
  Theo điểu tra của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cho xã hội, cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (Tokyo) cho biết, các sự cố, sự kiện đã lạm dụng thành tựu khoa học-công nghệ như vi khuẩn, chất hóa học, chất phóng xạ đã gây ra hơn 500 vụ trên cả nước trong lịch sử suốt 80 năm qua. Từ việc không ít những trường hợp chính những người nghiên cứu gây ra nên chính sách của trung tâm là sẽ tận dụng những cơ sở dữ liệu này để giáo dục đạo đức.

 3. #3
  hunga4k61lnq Guest
  Đoạn tiếp...

  1927年から現在までの新聞記事� �白書、警察発表資料、論文などを対� ��に、CBRNE(シーバーン)と呼 ばれる化学物質や放射性物質の悪用� �誤用に絡む出来事を抽出。その結果� ��該当するケースは昨年10月20日 現在で計546件あった。物質別内� �は▽化学剤129件▽生物剤・毒物� ��7件▽核・放射性物質85件▽爆発 物295件だった。
  Các sự kiện dính dáng đến việc lạm dụng các chất hóa học và chất phóng xạ có tên là CBRNE đã được trích dẫn từ các bài phóng sự trên báo, sách trắng (loại sách của chính phủ phát hành), những tư liệu công bố của cảnh sát và những luận văn từ năm 1927 cho đến nay. Kết quả là có 546 vụ liên quan, tính tại thời điểm ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Nếu phân loại riêng các vụ có liên quan thì chất hóa học 129 vụ, chất sinh học-chất độc 37 vụ, chất phóng xạ hạt nhân 85 vụ và hạt nhân・chất nổ là 295 vụ.

 4. #4
  dieuhuyen01 Guest
  Em dịch đoạn tiếp theo mà câu đầu chưa hiểu ý lắm.. bác nào giúp em với..

  オウム真理教事件(93~95年)� �、医師や研究者志望の大学院生らが� ��物兵器やサリンなどの化学兵器を作 り、死者22人を含む6000人以� �が被害を受けた。
  Sự kiện liên quan đến giáo phái Aum Shinrikyo (năm 93~95) là các bác sỹ, sinh viên viện ĐH khao khát là người nghiên cứu đã chế tạo ra vũ khí hóa học Sarin, vũ khí sinh học và đã gây thiệt hại cho hơn 6000 người trong đó 12 người chết

  医師が職場の電気ポットに毒物のア� �化ナトリウムを入れた事件(98年� ��、大学の研究者が放射性物質を無断 で持ち出し、同僚を被ばくさせた事� �(07年)など、研究者自らが事件� ��起こす場合も多い。
  Và đã có rất nhiều những trường hợp xảy ra sự cố do chính những người nghiên cứu gây ra chẳng hạn như vụ do bác sỹ đã bỏ chất sodium azide vào trong bình đun nước bằng điện ở nơi làm việc năm 1998, sự cố người nghiên cứu trong trường ĐH đã mang chất phóng xạ ra mà không được phép rồi đổ trách nhiệm cho đồng nghiệp năm 1997 .

 5. #5
  dieuhuyen01 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanh80
  Dịch thử đoạn đầu...

  <科学の悪用>過去80年で国内5� �0件超 サリン事件など
  <Lạm dụng khoa học> Sự kiện chất độc Sarin có hơn 500 vụ xảy ra trên cả nước trong lịch sử 80 năm qua


  細菌や化学物質、放射性物質など、� �学技術の成果を誤用・悪用した事件� ��事故が、過去80年間に国内で50 0件以上起きていることが、科学技� �振興機構社会技術研究開発センター� ��東京)の調査で分かった。研究者自 身が起こすケースも少なくないこと� �ら、センターはこれらをデータベー� ��化し、倫理教育などに活用する方針 だ。
  Theo điểu tra của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cho xã hội, cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (Tokyo) cho biết, các sự cố, sự kiện đã lạm dụng thành tựu khoa học-công nghệ như vi khuẩn, chất hóa học, chất phóng xạ đã gây ra hơn 500 vụ trên cả nước trong lịch sử suốt 80 năm qua. Từ việc không ít những trường hợp chính những người nghiên cứu gây ra nên chính sách của trung tâm là sẽ tận dụng những cơ sở dữ liệu này để giáo dục đạo đức.
  -Ngay cái đề mục đã gây cho người ta hiểu rằng "có đến 500 vụ chất độc sarin".

  -"Theo điểu tra của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cho xã hội, cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (Tokyo) cho biết, ">> Ít ai dùng "theo ... cho biết..." thường thì "ông A...cho biết..." và "theo ... thì..."

  Chưa nói đến việc đoạn này gây ra hiểu lầm là "cơ quan khoa học công nghệ.. đã dựa vào điều tra của Viện..."

 6. #6
  thivantjt Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hanh80
  Dịch thử đoạn đầu...

  <科学の悪用>過去80年で国内5� �0件超 サリン事件など
  <Lạm dụng khoa học> Sự kiện chất độc Sarin có hơn 500 vụ xảy ra trên cả nước trong lịch sử 80 năm qua


  細菌や化学物質、放射性物質など、� �学技術の成果を誤用・悪用した事件� ��事故が、過去80年間に国内で50 0件以上起きていることが、科学技� �振興機構社会技術研究開発センター� ��東京)の調査で分かった。研究者自 身が起こすケースも少なくないこと� �ら、センターはこれらをデータベー� ��化し、倫理教育などに活用する方針 だ。
  Theo điểu tra của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cho xã hội, cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (Tokyo) cho biết, các sự cố, sự kiện đã lạm dụng thành tựu khoa học-công nghệ như vi khuẩn, chất hóa học, chất phóng xạ đã gây ra hơn 500 vụ trên cả nước trong lịch sử suốt 80 năm qua. Từ việc không ít những trường hợp chính những người nghiên cứu gây ra nên chính sách của trung tâm là sẽ tận dụng những cơ sở dữ liệu này để giáo dục đạo đức.
  Đoạn này Dịu thấy còn có センター chưa dịch thống nhất (Viện, trung tâm) nên dễ gây hiểu nhầm "Viện" và "trung tâm" không chỉ cùng 1 cơ quan/đơn vị.

  "tận dụng những cơ sở dữ liệu này" có vẻ chưa sát?

 7. #7
  thivantjt Guest
  Hình như là sau khi bỏ bê 1 thời gian rồi quay lại đọc bài của mình hehe..củ chuối thật...

  <科学の悪用>過去80年で国内5� �0件超 サリン事件など
  Hơn 500 vụ <Lạm dụng khoa học> xảy ra trên cả nước trong lịch sử 80 năm qua, trong đó có vụ việc liên quan đến chất độc Sarin

  細菌や化学物質、放射性物質など、� �学技術の成果を誤用・悪用した事件� ��事故が、過去80年間に国内で50 0件以上起きていることが、科学技� �振興機構社会技術研究開発センター� ��東京)の調査で分かった。研究者自 身が起こすケースも少なくないこと� �ら、センターはこれらをデータベー� ��化し、倫理教育などに活用する方針 だ。
  Qua kết quả điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học&Công nghệ cho xã hội, Cơ quan khoa học công nghệ Nhật Bản (Tokyo) cho thấy, các sự cố, sự kiện đã lạm dụng thành tựu khoa học-công nghệ như vi khuẩn, chất hóa học, chất phóng xạ sử dụng vào việc xấu đã gây ra hơn 500 vụ trên cả nước trong lịch sử suốt 80 năm qua. Từ việc không ít những trường hợp do chính những người nghiên cứu gây ra mà chính sách của trung tâm là sẽ tận dụng các sự việc này dùng làm cơ sở dữ liệu cho việc giáo dục đạo đức..vvv.

Các Chủ đề tương tự

 1. <福島第1原発>東電が損害賠償金の算定基準を発表
  Bởi datvangkinhdo trong diễn đàn DỊCH THUẬT
  Trả lời: 99
  Bài viết cuối: 13-11-2011, 06:41 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •