Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 60
 1. #41
  mai đoan Guest
  Re: 【東日本大震災】子どもにどう伝え べきか(Fernado14)

  Chắ cũng được. Phía trước có chữ "tin" rồi thì ví dụ dịch ra là :
  -Bọn trẻ sẽ không phụ lòng tin đó của bố mẹ

 2. #42
  nqthanh1988 Guest
  Re: 【東日本大震災】子どもにどう伝え べきか(Fernado14)

  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng tin đó của bố mẹ.

 3. #43
  cotchanpaloca Guest
  Re: 【東日本大震災】子どもにどう伝え べきか(Fernado14)

  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng tin đó của bố mẹ.

 4. #44
  nqthanh1988 Guest
  Re: 【東日本大震災】子どもにどう伝え べきか(Fernado14)
  Trích dẫn Gửi bởi fernando14
  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng tin đó của bố mẹ.
  Hơi tỷ mỷ chút nhưng mà câu sau có hai chữ "đó" nên sửa lại thế này nhỉ

  -Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng bố mẹ

  -Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ nghe(/tin) theo.

 5. #45
  cotchanpaloca Guest
  Re: 【東日本大震災】子どもにどう伝え べきか(Fernado14)
  Trích dẫn Gửi bởi fernando14
  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng tin đó của bố mẹ.
  Hơi tỷ mỷ chút nhưng mà câu sau có hai chữ "đó" nên sửa lại thế này nhỉ

  -Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ không phụ lòng bố mẹ

  -Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ nghe(/tin) theo.

 6. #46
  phamthaovnn Guest
  Post lại lần nữa, còn các phần khác các bác tiếp tục góp ý cho nóng hổi, để lâu nguội lạnh mất.

  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ nghe theo.

 7. #47
  giaynam Guest
  Post lại lần nữa, còn các phần khác các bác tiếp tục góp ý cho nóng hổi, để lâu nguội lạnh mất.

  5)細かい科学的説明や恐怖をあお ような視覚的イメージは避け、シン ルな叙述で
  大丈夫だと嘘をついたり、事態を無 ・軽視するような態度は、子どもは 感的に偽りを感じます。事実をその 子に分かる言葉で説明してあげまし う。子ども は天性の回復力、順応性、前向きな るさを備えており、大人の想像以上 強い芯を持っています。その強さを 信じて、真摯に向き合えば、必ず子 もは応えて くれます。

  Hãy kể sơ qua về thảm hoạ, tránh những giải thích cụ thể mang tính khoa học hay những hình ảnh trực quan dễ tạo cảm giác hoảng sợ.
  Trẻ sẽ cảm thấy không thật trước việc cha mẹ nói dối là không sao hoặc có thái độ phớt lờ, coi thường tình hình của thảm họa. Hãy cùng giải thích sự thật bằng những từ ngữ dễ hiểu với trẻ. Trẻ sẵn có khả năng phục hồi, khả năng thích ứng, tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ hơn những gì mà người lớn nghĩ. Nếu bố mẹ tin vào sức mạnh đó của trẻ và cùng với chúng đối diện sự thật chắc chắn bọn trẻ sẽ nghe theo.

 8. #48
  phamthaovnn Guest
  Up lại đoạn 6 mọi người vô cho ý kiến giùm em ạ

  6)希望が持てるような終わり方に
  警察や消防隊員らが懸命に働いてく ているとか、県外・海外からも援助 来ている、みんなで力をあわせてが んばっている、というようなポジテ ブな情報を 伝えて、ハッピーエンディングとは かないまでも、落胆や恐怖よりも復 や希望に焦点を置いた終わり方にし ます。語る大人にも力を与えてくれ はずです。

  Chọn cách kết thúc câu chuyện với một niềm tin

  Nói các thông tin tích cực như cảnh sát và các nhân viên phòng cháy đang làm việc hết mình, viện trợ từ các thành phố khác và từ nước ngoài đang được gửi đến, tất cả mọi người đang hợp sức cố gắng, dù câu chuyện không đi đến một kết thúc tốt đẹp thì cũng hãy chọn cách kết thúc câu chuyện hướng tới kỳ vọng hay khả năng phục hồi hơn là nhụt chí, hoảng sợ. Với cách kết thúc cây chuyện này thì chắc chắn sẽ tạo niềm tin cả với người lớn (người kể về thảm họa).

 9. #49
  Trang Anny Guest
  Up lại đoạn 6 mọi người vô cho ý kiến giùm em ạ

  6)希望が持てるような終わり方に
  警察や消防隊員らが懸命に働いてく ているとか、県外・海外からも援助 来ている、みんなで力をあわせてが んばっている、というようなポジテ ブな情報を 伝えて、ハッピーエンディングとは かないまでも、落胆や恐怖よりも復 や希望に焦点を置いた終わり方にし ます。語る大人にも力を与えてくれ はずです。

  Chọn cách kết thúc câu chuyện với một niềm tin

  Nói các thông tin tích cực như cảnh sát và các nhân viên phòng cháy đang làm việc hết mình, viện trợ từ các thành phố khác và từ nước ngoài đang được gửi đến, tất cả mọi người đang hợp sức cố gắng, dù câu chuyện không đi đến một kết thúc tốt đẹp thì cũng hãy chọn cách kết thúc câu chuyện hướng tới kỳ vọng hay khả năng phục hồi hơn là nhụt chí, hoảng sợ. Với cách kết thúc cây chuyện này thì chắc chắn sẽ tạo niềm tin cả với người lớn (người kể về thảm họa).

 10. #50
  Trang Anny Guest
  Trích dẫn Gửi bởi fernando14
  Up lại đoạn 6 mọi người vô cho ý kiến giùm em ạ

  6)希望が持てるような終わり方に
  警察や消防隊員らが懸命に働いてく ているとか、県外・海外からも援助 来ている、みんなで力をあわせてが んばっている、というようなポジテ ブな情報を 伝えて、ハッピーエンディングとは かないまでも、落胆や恐怖よりも復 や希望に焦点を置いた終わり方にし ます。語る大人にも力を与えてくれ はずです。

  Chọn cách kết thúc câu chuyện với một niềm tin

  Nói các thông tin tích cực như cảnh sát và các nhân viên phòng cháy đang làm việc hết mình, viện trợ từ các thành phố khác và từ nước ngoài đang được gửi đến, tất cả mọi người đang hợp sức cố gắng, dù câu chuyện không đi đến một kết thúc tốt đẹp thì cũng hãy chọn cách kết thúc câu chuyện hướng tới kỳ vọng hay khả năng phục hồi hơn là nhụt chí, hoảng sợ. Với cách kết thúc cây chuyện này thì chắc chắn sẽ tạo niềm tin cả với người lớn (người kể về thảm họa).
  Có lẽ nên tìm từ sát nghĩa hơn cho 希望.

  "Nói các thông tin" << viết thế này thì chưa rõ ràng lắm >> 誰に情報を伝えますか。

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •