Mẫu thư cảm ơn. Khi bạn được người khác giúp gì đó thì nên gửi thư cảm ơn.