Mẫu dùng khi bạn gửi tài liệu về công ty mình cho ai đó.