Hai mẫu báo cáo dùng trong nội bộ của công ty. Báo cáo là việc không thể thiếu trong công ty Nhật.