Mẫu thông báo tổ chức hội nghị. Đây cũng là một mẫu văn bản rất quan trọng trong công việc hằng ngày của công ty.