Mẫu thông báo về việc khám sức khỏe và mời tham gia tiệc chia tay. Nội dung thì các bạn tự dịch lấy nhé.