Re: Ðề: Xin giải thích dùm?

Phân biệt taihen với từ nào hả bạn?

Taihen nếu dùng với tư cách là tính từ thì có nghĩa là nghiêm trọng, lớn... Ví dụ Taihen na koto >Việc nghiêm trọng, khó khăn

Còn nếu dùng với tư cách trạng từ thì có nghĩa là rất, vô cùng ...