Kỳ thi năng lực tiếng Nhật năm nay sẽ được tổ chức vào thời gian như sau:

------------------------------------------
平成18年度のスケジュールは:
出願受付期間: 2006年7月3日~9月5日(消 有効)
試験日: 2006年12月3日
合否結果通知:2007年2月中旬
---------------------------------------------

Chi tiết và cách thức thi xin mời xem file đính kèm. Lưu ý: Đây chỉ là thông tin tại Nhật do đó nếu bạn nào có thông tin về kỳ thi này ở Việt Nam xin làm ơn thông báo lên để mọi người cùng tham khảo.