Bạn download các file về và giải thử xem được bao nhiêu điểm nhé (cần chú ý thời gian làm bài nữa đấy) ! Chúc thành công !

Mz