Ðề: Re: hỏi về dịch thuật
Trích dẫn Gửi bởi s.hitotsu
bác kamikaze và các sempai cho em hỏi câu này dịch thế nào ah?
電気制御技術を核に、
電力利用に欠かせない製品をお届け� �ています。
Ngắn củn thế này tự dịch trước xem sao rồi người khác sẽ cho ý kiến nhé.