Ðề: Re: hỏi về dịch thuật
Trích dẫn Gửi bởi s.hitotsu
bác kamikaze và các sempai cho em hỏi câu này dịch thế nào ah?
電気制御技術を核に、
電力利用に欠かせない製品をお届け ています。
Ngắn củn thế này tự dịch trước xem sao rồi người khác sẽ cho ý kiến nhé.