Ðề: dạy tiếng việt cho người nhật.

Mình có 1 quyển sách như vậy đó, nhưng cũng tùm lum hết ah, cũng chỉ có 1số ít từ vựng thôi. Nói chung có tiếng Nhật, tiếng Việt và cả cách phiên tiếng Việt thành tiếng Nhật cho người Nhật đọc nữa. Cũng hay hay nhưng có lẽ cũng gây không ít khó khăn cho người Nhật đó, bởi vì tiếng Nhật và tiếng Việt cũng có nhiều cái khác nhau quá mà...nhất là có một số từ người Việt phát âm được mà khi phiên thành tiếng Nhật thì không biết viết làm sao để cho người ta cũng đọc được. Ngôn ngữ nào cũng có cái hay riêng của nó nhưng xem ra cũng khổ wa ha!