Chào cả nhà,

Mình phát hiện trang web gồm đủ bộ đề thi 3kyuu, 2kyuu, và 1kyuu từ năm 1991 đến 2007. Gởi cả nhà tham khảo:

http://tiengnhat4u.com/dethikyuu.php

Ngoài ra còn có các phần ôn tập Kanji, ngữ pháp rất hay! Mời cả nhà tham khảo!:matroi::matroi::matroi:

Chúc cả nhà thi kyuu đợt này đạt kết quả cao!