Mình có trang web này để học tiếng Nhật nhưng lại bằng tiếng Nhật. Bạn nào có hứng thú thì vào.

http://www.nihongo2.com/

Trang này có tài liệu học cho nhiều cấp độ.
Từ điển về 表現文型 : http://www.nihongo2.com/dictionary/index.cgi
Sách về học tiếng nhật trình độ
Sơ cấp : http://www.nihongo2.com/series/level34/index.cgi
Trung cấp : http://www.nihongo2.com/series/level2/index.cgi
Thượng cấp : http://www.nihongo2.com/series/level1/index.cgi
Và còn nhiều phần khác nữa...(tự khám phá)
Chúc các bạn vui vẻ ^_^