Các đơn vị tổ chức Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12/2011 đã bắt đầu bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tất cả các cấp độ từ N5~N1.

Tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hồ sơ được bán từ ngày 8 tháng 8 đến hết ngày 9 tháng 9, còn tại Hà Nội sẽ bắt đầu được bán từ trung tuần tháng 8 (dự tính ngày 16 tháng 8) đến hết ngày 20 tháng 9. Vì vậy các thí sinh có mong muốn dự thi xin liên hệ trực tiếp tới các cơ quan tổ chức thi để biết thêm chi tiết.

- Tại Hà Nội:
Đại học Hà Nội
Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia HN
TEL:04-3854-4338/FAX:04-3854-4550

- Tại Đà Nẵng:
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
TEL:0511-3699-341/FAX:0511-3699-338

- Tại TP Hồ Chí Minh:
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HCM
TEL:08-3822-2550/FAX:08-3822-1903

http://jpf.org.vn/vn/TabId/187/ArticleId/1058/PreTabId/135/Default.aspx