Sự khác biệt trong cách nói của người Tokyo và Osaka.

http://www.youtube.com/watch?v=Eh2l9...eature=related