Ứng dụng này cung cấp một tập hợp các thử nghiệm thành thạo tiếng Nhật từ N4 để N1. Mỗi bài kiểm tra bao gồm bốn phần, cụ thể là: Từ vựng - Kanji, Nghe, Đọc hiểu và ngữ pháp. Chúng tôi cung cấp cho bạn với các bài kiểm tra thực tế từ năm 1991 đến năm 2006. Các phím câu trả lời cho các bài kiểm tra và N4 N3 được bao gồm, nhưng không phải cho N2 và kiểm tra N1.
Bạn có thể chọn để làm một phần hoặc toàn bộ bài kiểm tra. Ngoài ra, ứng dụng này cho phép bạn để làm các xét nghiệm về từ vựng - Kanji, nghe, đọc hiểu với những câu hỏi đang lê bước qua năm khác nhau, và trong một thời hạn được xác định trước.
Ứng dụng này sẽ giúp bạn làm quen với các bài kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Nhật đó là hoàn toàn tương tự như các bài kiểm tra thực tế.
Chú ý: Phần nghe có thể không có sẵn trong tất cả các bài kiểm tra.

Chúc cả nhà thành công nhé^^
h<span style="">ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.angiaphu.japanpractice&hl=vi</span>