Đây là tòan văn bài phát biểu của nhà văn nổi tiếng Murakami. Và theo tin tức thì ông phê phán và kêu gọi Nhật Bản lọai bỏ các nhà máy điện nguyên tử. Ai quan tâm thì đọc xem có gi hay không nhé.

Cũng có thể đọc trực tuyến tại đây

Nhưng để đề phòng bài bị xóa thì xin attach vào diễn đàn cho chắc ăn