Lễ hội trừ tà - được tổ chức khi mùa xuân tới tại đền Kongobuji ở tỉnh Wakayama, Nhật Bản, diễn ra từ 04/3/2007 đã thu hút hàng ngàn người. Tại đây, các nhà sư sẽ phát cho những người đi lễ một tấm ván sau đó tập trung lại để đốt với mong muốn trừ đi điềm xấu.


Báo Cần Thơ