Em nghe nói là khi dùng cơm với người Nhật thì tuyệt đối không được dùng đũa (dù là đũa mới) để gắp thức ăn cho người Nhật vì nó có liên quan đến tục gắp xương của người quá cố. Nhưng ra ngoài em hỏi thì mấy anh làm ở công ty Nhật nói là thường đi ăn cơm với mấy sếp và vẫn gắp đồ ăn cho sếp bình thường không sao cả...Em không biết ai đúng ai sai cả...