Đã có nhiều bài nói về vấn đề này rồi. Tuy thế lần này lại có việc phải tra cứu suy ngẫm lại. Nhận tiện sẽ gửi những ý chính lên đây xem như là một bản nháp tóm tắt những gì đã tra cứu được.

Xin nhắc trước là sẽ có những nội dung bị thay đổi, chỉnh sửa trong quá trình cập Nhật nên có ai copy bài thì cẩn thận kẻo sẽ nhận phải những thông tin sai lệch :biggrin:

Bản chính sẽ trình bày bằng tiếng Anh nhưng mà để cho tiện suy nghĩ thì sẽ nháp bằng tiếng Nhật và Việt.

I. Ưu tiên cho cộng đồng nhiều hơn là cá nhân-Hành động theo nhóm 集団主義:

A. Biểu hiện:
ー Người Nhật luôn có những hành động ưu tiên cho tập thể hơn là cá nhân trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng.
ー「出る釘は打たれる」
B.Ví dụ cụ thể:

- Những vụ tự sát tập thể hồi chiến tranh thế giới thứ II.
-Hầu như ở Nhật trong lĩnh vực nào cũng có hội đoàn cho lĩnh vực đó.

C. Nguyên nhân:
-Xã hội nông nghiệp luôn phải hoạt động theo nhóm (Ngược lại với xã hội du mục)
-Luôn phải đối phó với thiên nhiên khắc nghiệt

D. Ưu điểm/ nhược điểm:
-Tạo nên sự thống nhất làm động lực phát triển
-Nhiều khi cá nhân bị quên lãng


II.Tinh thần tôn trọng sự hoà hợp- 「和」の精神
  A/ Khách sáo-本音と建前

B/Mập mờ- 曖昧
   
  C/???