Tìm trong

Tìm Chủ đề - Cho aiko hỏi về 変音現象 (hiện tượng biến âm khi tạo từ ghép trong tiếng nhật)

Tùy chọn thêm