Đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh, đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm và Trạm biến áp 220 kV Quang Châu là 3 dự án vừa được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công, theo kế hoạch năm 2017.

Tổng mức đầu tư của 3 dự án là 1.302 tỷ đồng trong đó có đầu tư sử dụng ống ruột gà lõi thép tại Hà Nội, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng của EVNNPT.

Trong đó, dự án đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh có tổng mức đầu tư 643,98 tỷ đồng. Tuyến đường dây đi qua 6 huyện, thị gồm: các huyện Lộc Ninh, Hớn Quản và thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước); các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh).

Dự án này chống quá tải cho đường dây 220 kV Bình Long - Mỹ Phước và đường dây 220 kV Củ Chi - Trảng Bàng hiện hữu.

Dự án đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 407,638 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của tỉnh Khánh Hòa; tạo mạch 220 kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Tuyến đường dây điện đi qua địa bàn 6 huyện/thành phố gồm: Thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa); huyện Thuận Bắc, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đang được đầu tư bảo vệ bằng ống ruột gà lõi thép bọc nhựa để đảm bảo an toàn cho đường dây.

Dự án Trạm biến áp 220 kV Quang Châu có tổng mức đầu tư 250,865 tỷ đồng, được xây dựng tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là công trình phục vụ nhu cầu tăng trưởng phụ tải nhanh trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Dự kiến, cả 3 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2019 bởi mức giá ống ruột gà luồn dây điện đang hết sức thấp.