Đồ dùng đồ chơi mầm non, hay còn gọi là thiết bị mầm non có tác dụng đến việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Chính những đồ chơi mầm non giúp trẻ được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được biểu hiện những nhu cầu cá nhân chủ nghĩa, được phát triển cân đối hài hòa, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện.Trẻ nhỏ cần rất nhiều nhịp để học và khám phá phê duyệt việc chúng chơi hàng ngày. Chơi là cách học thích hợp nhất khi chúng ta muốn trẻ tìm tòi khám phá cho bản thân chúng. Qua việc vui chơi trẻ được phát triển hiểu biết, kỹ năng trong rất nhiều cảnh huống khác nhau. Đồ chơi là nhân tố thúc đẩy trẻ em thực hành nhiều hành động và thao tác khác nhau có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ.

Giáo dục măng non là cấp học trước tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ của Giáo dục mầm non là nuôi dưỡng và trông nom giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. đích Giáo dục măng non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí óc, thẩm mỹ, hình thành những nhân tố trước hết của tư cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Phương pháp Giáo dục mầm non chính yếu là ưng chuẩn việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ phát triển toàn diện. Vui chơi là hoạt động chủ đạo trong các trường, lớp mầm non. Để thực hiện hoạt động vui chơi phải có đồ dùng đồ chơi.


Đối với con trẻ, đồ chơi cũng giống như cuốc cày đối với người dân cày, máy móc đối với người công nhân, là phòng thể nghiệm đối với nhà khoa học.Đồ chơi vô cùng cấp thiết đối với trẻ, nó có tác dụng và ý nghĩa thật to lớn và sâu sắc đối với trẻ độ tuổi măng non, vì bất kể một trẻ mỏ nào đều có nhu cầu chơi và rất yêu quí đồ chơi, chúng sống và hành động cùng với đồ chơi. Đồ chơi giúp trẻ con tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh, nó giúp các em làm quen với những đặc điểm, tính chất của nhiều đồ vật, biết được công dụng của chúng trong sinh hoạt và trong lao động của con người. Đồ chơi còn là phương tiện giúp trẻ phát hiện ra những mối quan hệ của người với người trong từng lớp dần dần biết nhập vào các mối quan hệ đó. Hoạt động với đồ chơi vừa làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa làm cho đôi bàn tay khéo, đôi chân dẻo dai thân thể mềm mại, hình dáng phát triển cân đối hài hòa, vừa chuẩn bị cho trẻ vào học tiểu học vừa có thể tham gia tốt vào cuộc sống tầng lớp sau này.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua đồ chơi măng non trong lớp và đồ chơi ngoài trời chưa được quan tâm đúng mức, đồ dùng đồ chơi măng non còn thiếu rất nhiều. Đồ chơi trong nhà trong các lớp mẫu giáo ở thị xã, thị trấn chỉ đạt 70%, nông thôn đạt 50% và ở vùng sâu vùng xa có rất ít. Nhiều trường, lớp chỉ có đồ chơi mầm non tự tạo của đay dùng để trưng bày, trẻ không được chơi. đồ chơi ngoài trời thiếu nhiều ở các trường măng non nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Có trường chỉ có một vài ba đồ chơi không thể đáp ứng đề nghị vui chơi và phát triển thể chất cho trẻ


Cán bộ quản lý giáo dục măng non nói chung, hiệu trưởng các trường măng non nói riêng cần nhận thức được tầm quan yếu của đồ chơi mầm, chính nó để nâng cao chất lượng coi ngó giáo dục trẻ, từ đó có kế hoạch đầu tư về tài lực, vật lực cho hoạt động này.

Muốn vậy, hiệu trưởng các trường mầm non phải xác định đồ dùng đồ chơi măng non là dụng cụ, thiết bị giáo dục trong trường măng non, đồ chơi măng non trong trường măng non được hiểu như là đồ dùng dạy học, đồng thời như là đồ chơi cho trẻ, phải quan tâm đến việc tạo ra đồ dùng đồ chơi mầm non cho trẻ bằng cách.


Thứ nhất, phải có những giải pháp thiết thực tạo ra các điều kiện mua sắm, đồ chơi mầm non tự tạo đồ dùng đồ chơi măng non phục vụ cho hoạt động chăm nom, giáo dục trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu hoạt động của trẻ.

Thứ hai, phải tổ chức cho đay làm đồ dùng đồ chơi mầm non, thiết bị măng non với những nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, những nguyên liệu phế thải trong sinh hoạt hàng ngày.thí dụ như: mo cau, gáo dừa, tre, trúc, vỏ nghêu, sò, ốc, hến, chai nước khoáng, dầu gội, lon bia…

Thứ ba, đối với đồ dùng đồ chơi ngoài trời và những đồ dùng đồ chơi mầm non thầy giáo không thể làm được trường phải xây dựng kế hoạch mua sắm cho trường mình. thí dụ như: đu quay, cầu trượt, thang leo, bập bênh…

Thứ tư, luôn tổ chức kiểm tra, đánh giá, chỉ dẫn dùng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi mầm non trong các trường mầm non để bảo đảm phát triển về thể chất, tình cảm, trí não, thẩm mỹ và có tác dụng đến việc hình thành và phát triển tư cách trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện..

View more random threads: