"Cách thức hạn chế các hồ sơ phức tạp lúc xây dựng thương hiệu đơn vị FDI
Sự phức tạp khi có mặt trên thị trường công ty FDI phụ thuộc vào hầu hết nguyên tố như:

– lựa chọn, mục đích của nhà đầu tư nước ngoài;

– nguồn vốn để thực hiện dự án;

– Quy mô dự án;

– ngành mà nhà đầu cơ nước ngoài muốn kinh doanh;

– luật pháp chuyên ngành cho từng ngành đầu tư;
doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài là gì
– hiệp nghị thương mại giữa đất nước của nhà đầu tư và Việt Nam; các công ước quốc tế mà 2 bên cùng ký kết.

những vấn đề này phải theo từng vụ việc chi tiết LawKey mới trả lời rõ được vì khuôn khổ pháp lý rất rộng đòi hỏi chuyên môn sâu.
doanh nghiệp trong khu chế xuất là gì
Ngoài ra, với những ngành buôn bán đơn giản, tài chính không quá lớn, nhà đầu cơ nước ngoài thường lựa chọn phương án đầu tư: ra đời công ty 100% vốn Việt Nam sau ấy nhà đầu tư nước ngoài sắm cổ phần, vốn góp.

ưu điểm của phương án này ở chỗ thời gian thực hành nhanh chóng; nhà đầu cơ tận dụng được phần đất đai, nhà xưởng, công nhân, thị trường.. Sẵn có của đơn vị kinh tế đã được thành lập."
http://nguyenanhtax.vn