Máy lạnh thương hiệu Dairry

dịch vụ vệ sinh máy lạnh tphcm

Dairry non-inverter:
Máy lạnh công suất 1HP, dùng ống đồng 6/10.
Máy lạnh công suất 1.5HP, 2HP, dùng ống đồng 6/12.7.

https://dienlanhminhkhoa.vn/dai-ly-may-lanh-gia-si/

Dairry inverter:
Máy lạnh công suất 1HP thì dùng ống đồng 6/10.
Máy lạnh công suất 1.5HP, 2HP thì dùng ống đồng 6/12.7.

dienlanhminhkhoa.vn/