Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh: công ty, doanh nghiệp sau khi được xây dựng thương hiệu và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, thích hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng công ty cần tiến hành việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, như: thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ, thay đổi thành viên/cổ đông, ngành nghề nghề…. Điều ấy đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, tuân thủ các quy định của luật pháp công ty hiện hành.

Xem thêm bài viết: dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻNhiệm vụ của Luật Hà Đô khi thay đổi giấy phép kinh doanh cho bạn
 • Soạn thảo tất cả các thông tin thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

 • Soạn quyết định, biên bản họp ( của Hội đồng thành viên đối với công ty nghĩa vụ hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần ; quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên) về những sửa đổi trong điều lệ công ty.
 • Thay mặt công ty nộp thủ tục thay đổi giấy phép và nhận kết quả tại phòng Đăng ký kinh doanh
 • Nộp thủ tục khắc dấu và xin cấp chứng thực đăng ký loại dấu mới (đối với những doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác thị xã hay thay đổi tên, mẫu hình công ty)
 • Tư vấn và kiểm tra trước khi nộp thủ tục những thay đổi trong giấy phép có được sở kế hoạch đầu cơ chấp thuận hay không.
Để thay đổi giấy phép kinh doanh, công ty cần cung cấp
 • Bản chụp ảnh hoặc scan giấy phép kinh doanh (bản chính hoặc photo)
 • Các buộc phải cần thay đổi trên giấy phép đăng ký kinh doanh


Lệ phí nhà nước khi thay đổi GPKD

Lệ phí nhà nước khi thay đổi Giấy phép là phần công ty bắt đề nghị chi trả khi tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Lệ phí nhà nước sẽ bao gồm những khoản mục sau:
 • Lệ phí nộp hồ sơ: 200.000 đồng
 • Lệ phí công bô thông tin doanh nghiệp: 300.000 đồng
 • Phí khắc con dấu mới (Trong trường hợp khách hàng thực hành việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận/huyện hoặc thay đổi tên công ty)


Quy trình thực hiện dịch vụ tại Luật Hà Đô

Luật Hà Đô thực hành thay đổi nội dung đăng ký công ty theo trình tự rõ ràng, cụ thể như sau:
 1. Lập thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 2. Nộp thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư;
 3. Theo dõi tiến trình xử lý và thông tin kết quả thủ tục đã nộp;
 4. Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;


Để được tư vấn trực tiếp về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi - công ty Luật Hà Đô qua website: luathado.com